تو می آیی باز

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 

 

 

 

به نام خدا

.شب بارانی

بهار آمد تو آقا جان کجایی؟

دوباره روزی دنیا جدایی

 

بهار آمد گل روی تو را کو؟

عجب دنیای بی نان و نوایی

 

برای ما وصال توست نوروز

نباشی تو چه نوروزی؟ چه مایی؟

 

تمام روزهای سررسیدم

دلم شد منتظر تا رخ نمایی

 

به روی برگ برگ انتظارم

نوشتم «آمدن» شاید بیایی

 

هزاران سال شد ماندیم بی تو

"تو" و گمگشتگی "ما" بی وفایی

 

دلم از این و آن دیگر گرفته

گل زیبای نرگس پس کجایی؟

----------------

اگر این جمعه هم اینگونه حزین است تو می آیی باز

 

غربت هر دو جهان سهم زمین است تو می آیی باز

 

اگر اینگونه جفا خانه اش آباد شده

 

خوبی و عدل و صفا گوشه نشین است، تو می آیی باز

 

اگر اوضاع خراب است تو برمی گردی

 

حق مشبّه شده و شبهه یقین است، تو می آیی باز

 

اگر عمریست که آن نام قیامت کن تو

 

روی انگشتر دل سنگ نگین است، تو می آیی باز

 

قصه از اولش اینگونه نبوده ست عزیز

 

مشکل از ماست که این قصه غمین است، تو می آیی باز

 

می رود تلخی ایام وَ می آید باز

 

روزهایی که جهان بهتر از این است، تو می آیی باز

 

می رسد صبح حضور تو پس از شام سیاه

 

نکند فکر کنی قصه همین است، تو می آیی باز

 

غیبت طول و درازت محک باور ماست

 

بد به دل راه مده، نکته اش اینست، تو می آیی باز

===============

http://shab-e-barani.mihanblog.com

----------------------------

 

 

 

تحلیل آمار سایت و وبلاگ