یــــاران خراسـانی

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 

در زبان محلّی بهاباد کلمه خال به معنی عیب ونقص به کار می رود

 

 ودر احادیث سیدخراسانی می بینیم در توصیف دست آن بزرگوار

کلمه خال آمده است

 

 حال اگر این معنی مراد باشد چه کسی بهتر از حضرت آقا مراد است

 

---------------

 

سرخوش ز سـبوی غم پنهانی خویشـم      

 

   چــون زلف تو سـرگرم پریشانی خویشم

-------------------------

در بــــزم وصـال تو نگـــویم ز کم و بیـــش       

 

  چـون آینــه خو کرده به حیرانی خویشم 

-----------------

لــب باز نکـــردم به خروشــی و فغانــــی       

  مــن مـــحرم راز دل طـــوفانی خویشــم 

---------------------

یک چند پشیمان شدم از رندی و مستی     

   عمریست  پشیمان ز پشیمانی خویشم 

----------------------

از شوق شــکر خنده لبـش جان نسپردم     

    شرمنده ی جانان ز گران جانی خویشم 

-----------------

بشکسته تر از خویش ندیدم به همه عمر    

    افسرده دل از خویشم و زندانی خویشم 

-----------------


هر چند  امیــن بسته ی دنیـــا نیــم امــا    

      دلبســــته ی یــــاران خراسـانی خویشم

-------------- 

منبع

 

------------------------
تحلیل آمار سایت و وبلاگ