مطالب مش حسن

دانلود کلیپ حیات وحش و گل و گیاه و جانداران

امتیاز کاربران

دانلود کلیپ حیات وحش و گل و گیاه و جانداران

------------------------------

================= 

http://www.namasha.com/museum90

============================

http://www.namasha.com/ddddd12

==============

http://shutter-stock.blogsky.com 

----------------------------------

----------------- 01:54 کلیپ طنز - توپ و ماشین 00:40 کلیپ طنز - پیاده یا سوار 01:44 کلیپ طنز - گدابه گدا رحمت خدا 00:58 کلیپ طنز - عبور از خیابان 02:06 کلیپ طنز - نمونه ای در موزه 02:48 کلیپ طنز - موتورسوار 02:14 کلیپ طنز - مدیر 00:14 لیوان 01:29

امتیاز کاربران

-----------------

00:14

برچسب‌ها: دانلود کلیپ های بی نظیر از همه چیز

ستاره رازدار

امتیاز کاربران

وقتی می خوام بخوابم یک ستاره میاد پشت پنجره وآنقدرچشمک می زنه تا راز دلم را بهش بگم تا شروع می کنم به درد ودل جا میذاره و میره من هم تاحرفهام تموم نشه خوابم نمی بره بهش میگم کجا با این همه عجله میگه یه عالمه میخواهند با من درد ودل کنند می خواستی زودتر بیایی رازدارخوبیه راز هیچ کس را به دیگری نمیگه حتّی رازهایی را که بهش گفتم به خود من هم نمیگه صبح که بیدار می شم می بینم یکی جای خودش گذاشته البته کمی هم از خورشید خانم خجالت می کشه خدانکنه عصبانی بشه پشت ابرها قایم میشه وشروع می کنه به غرّیدن دندانهایش را که بر روی هم فشار میده چنان برقی میزنه که همه جا را روشن می کنه یکی از رازهایم اینه که اگر روزی اومد و من نبودم برایم یک صلوات بفرسته