حقّ مسلّم

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 

بااین مثال ساده که یادگاری از آقای قرائتی است می توان ثابت کرد که حتّی یک قطره آب هم نباید به چادرملو برده شود فرض کنید مسافری در اتوبوس بخواهد سیگاربکشد اگر همه رضایت بدهند ولی یک نفر مخالف باشد او حق ندارد سیگاربکشد یا دریک کشتی فردی بخواهد زیرپای خودش را سوراخ کند چنین اجازه ای چه از نظر عقلی چه عرفی ندارد حال سؤال این است که سازمان آب ازکدام کشاورز بهابادی چنین اجازه ای را گرفته است آنان که دم ازقانون می زنند بدانند حقوق اولیّه انسانی هیچ نیازی به قانون ندارد آبی که کشاورز استفاده می کنند قریب هشتاد درصد آن به سفره های زیر زمینی باز می گردد درحالی که آبی که برده شود نه تنها برنمی گردد بلکه پس از استفاده به پساب تبدیل شده و مخرّب محیط زیست خواهد بود

-----------------------

بودجه های دریافتی باید صرف تحقیقات در جهت باروری ابرها و خرید تجهیزات لازم گردد

**************